Isotrol Hybridsystem

Systemexempel i tre skikt: Isotrol Klarlack Grund, Isomastic, Temadur 50

Läs mer:

Isotrol Hybridsystem består av:
    • Fet oljealkyd med unika egenskaper som gör att systemet även kan målas på rostiga ytor. Fyller ut porer eller andra håligheter i järnet/stålet, som uppstått på grund av rost eller konstruktion och ger en perfekt yta för täckfärgen.

    • Lösningsmedelsfattig 2-komponents aluminium- och järnglimmerpigmenterad epoxi som skapar ett tätt barriärverkande skikt.

    • Tvåkomponents polyuretantäckfärg läggs alternativt som ett slutskikt för att få en blankare och mer lättrengörlig yta eller i kemiska miljöer där den har bättre skyddande yteffekt än Isomastic. Även för att få ett slutskikt när kulören är av relevans. Bryts i till de flesta av NCS kulörer.

Kombinationen av Isotrol grundfärg och Isomastic är helt unik genom att man nu kan använda 2-komponents epoximastic i tuffa miljöer utan att blästra stålytan.

Arbetsgång:
Ytan skall strykas tills ett mättat skikt av grundfärgen är uppnått och ett glansigt skikt syns. Överskott av grundfärg torkas sedan av. Isomastic stryks i det antal skikt som krävs för att uppnå rekommenderade skikttjocklekar och skapa ett tätt skydd. Slutstrykning görs antingen med Isomastic eller Temadur 50 beroende på kulörval och/eller miljö objektet står i.

Exempel på användning:

SpårvagnarLänninge bro

Genom att grundfärgen är yttollerant så uppnås perfekta resultat även där konstruktionen är svår att blästra, eller slipa/borsta till konventionell rengöringsgrad. Endast vattenblästring 700 bar, eller stålborstning till St2, krävs som förbehandling. Detta gör Isotrol Hybridsystem till det bästa och mest ekonomiska alternativet.

Kommentarer är stängda