Tunnelbanevagnar underhållna med Isotrol hybridsystem

SL underreden t_bana_800

Behovet av rostskydd för spårvagnarna kom sig av att de inte varit anpassade för svensk miljö, och därmed fått större angrepp tidigare än väntat. Och Isotrol Hybridsystem kom att väljas eftersom man inte kunde blästra alla ytor tillfredställande. Vilket i princip gjorde det till enda systemet som var möjligt. Färgsystemet var tvunget att kunna övermålas redan tidigare målade ytor, rostiga partier, aluminiumytor och stålytor.

Sidoplåtar och ramverk:
Isotorl Klarlack Grund 20 µm
Isomastic 200 µm
Underreden:
Isotorl Klarlack Grund 20 µm
Isomastic 240 µm
Aluminiumytor:  
Temakeep 20 µm
Isomastic 180 µm<

Kommentarer är stängda