Olje- och akrylatmålad plåt

Historiskt sett använde man först ren linolja för att sedan byta till rena oljefärgerna med naturpigment. Vi rekommenderar inte linoljefärger för tak om det inte finns särskilda skäl till en traditionell behandling. Mer om det kan ni läsa under antikvariska tak. Rena oljefärger har inte bara en väldigt lång torktid utan även en kort livslängd och behöver ommålas med 5-årsintervaller. Då är alkydfärgerna ett bättre alternativ som kombinerar oljefärgernas traditionella egenskaper med modernare framställningsmetoder som förbättrar oljans egenskaper och ger bättre kulörbeständighet och livslängd för systemet.

Akrylatfärger är en dispersionsfärg som oftast är vattenburen. Den använder andra bindemedel än olja, och är inte att räkna som traditionell. Den här färgtypen kommer allt mer på grund av miljöskäl då många vill använda vattenbaserade färger. Men det man bör tänka på är den kortare livslängden när man jämför miljöpåverkan mellan akrylat och alkydfärger. Då även om det är mindre flyktiga substanser, lägre s.k VOC-värden, så kan den lägre livslängden göra att skillnaderna inte är så stora som det först kan se ut som.

Eftersom alkydfärger innehåller lösningsmedel gäller generellt att man inte kan måla med en alkydfärg ovanpå en akrylatfärg medan akrylatfärgen kan målas ovanpå en alkydfärg.

Alkydfärgerna har längre hållbarhet men har också en längre torktid än akrylatfärgerna. Därför rekommenderar vi främst alkydsystem för takmålning. Men om man av miljöskäl inte kan, eller vill, använda en lösningsmedelsbaserad färg så har vi vattenburna färgsystem också. Många privathem har alkydfärger på taken, och det är också en färgtyp som är enkel att måla med och kräver inte några yrkesbevis eller någon större yrkesvana. Det är också enkelt att ommåla en alkydfärg med nya skikt av samma färg. Vilket gör att om man planerar för ett långt underhåll kan man med fördel måla på ett nytt skikt när systems livslängd börjar nå den förväntade tiden.

Kommentarer är stängda