RELEST® Protect 352 PUR-Guard – Aitik gruva, flotationstankar, Boliden

Applicering: Product: Dry coat µm:
Grundfärg: RELEST® ZM 20 µm
Mellanskikt: RELEST® 352 Red 200 µm
Täckfärg: RELEST® 352 Grey 500 µm

Inom gruvindustrin är rostskydd, och underhåll, något av en extra utmaning. Inte bara är det utsatta miljöer med högt mekaniskt slitage genom starka krafter hos tunga maskiner eller lass som flyttas runt. Det är även ofta platser där fukt och salter förekommer och kombineras. Båda två är komponenter som kan accelerera rostbildning.

Men det som gör det mest utmanande är de stora kostnader som produktionsstopp innebär. Tiden för underhåll är ofta kort och arbetet måste kunna slutföras inom loppet av några dagar på sin höjd.

Ett särskilt objekt som utsätts för stark nötning är de så kallade flotationstankar som separerar mineraler och stenarter från varandra. Dessa hade tidigare skyddats av gummibeläggningar. Men på grund av att det inte var en tillfredsställande skyddsmetod så sökte man alternativ. Vi föreslog då en produkt från vår samarbetspartner Akzo Nobel, RELEST® Protect 352 PUR-Guard.

Produktens egenskaper av att kunna appliceras mycket tjockt i ett skikt, samt den flexibla och mjuka yta som färgen hade, fick oss att föreslå den som ett alternativ för gummibeläggningar av tankarna. Den mjuka och flexibla ytan var ytterst lämplig för att hantera den kontinuerliga nötningen som stenen utgjorde. Torktiden är endast 30 min, och ytan kan belastas efter 4 timmar.

Testmålningar gjordes och resultaten var mycket tillfredsställande. Se videon nedan för mer information.

Kommentarer är stängda